Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

simon-humler--AakIaAPV0w-unsplash

Više o PNF-u

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija je filozofija liječenja koji se temelji na pretpostavci da svaki čovjek, i onaj sa poteškoćama, ima neiskorištene psihofizičke mogućnosti. 

 

ZNAČENJE PNF-A:

  • Proprioceptivna - korištnje podražaja proprioceptora (to su osjetilna tjelešca u zglobnoj čahuri, tetivama, ligamentima, mišićima…) I eksteroceptora (osjetna tjelešca koja komuniciraju s okolinom, za opip, toplinu, vid, sluh).
  • Neuromuskularna – označava rad i poboljšanje veza između mišića i živaca.
  • Facilitacija – olakšanje pokreta, mogućnost započinjanja i vođenja pokreta.

Pristup fizioterapeuta je uvijek pozitivan jer potiče i koristi ono što čovjek može učiniti. Liječenje je usmjereno na kompletno ljudsko biće, a ne na pojedini dio tijela.

 

CILJEVI LIJEČENJA PNF KONCEPTOM

Cilj svakog liječenja je postići najviši nivo funkcioniranja te osamostaliti pacijenta u aktivnostima svakodnevnog života. Terapeut motivira pacijenta, nastoji ne izazvati bol, koristi zdravi dio tijela i na taj način djeluje na bolesno područje.

 

Terapeut je u kontaktu sa pacijentom dajući mu trodimenzionalni otpor rukom ili okolinom na različite grupe mišića, ovisno o željenom pokretu. Količina otpora ovisi o tome što fizioterapeut želi postići; kontrakciju, stabilnost ili opuštanje mišića. Njegov zahvat stimulira osjetilna tjelešca u koži, tjelešca za pritisak što stimulira mišiće na pokret (kontrakciju).

 

Fizioterapeut koristi uzorke pokreta i tehnike postavljajući pacijenta u određene položaje (ležeći, na boku, sjedeći, stojeći…) ovisno o cilju pojedinog tretmana. U PNF konceptu koriste se dijagonalni pokreti(ruku, nogu, glave…)u sve tri ravnine, kao i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Zbog toga dolazi do bržeg oporavka, povlačenja boli, jačanja mišića i povećanja opsega pokreta u odnosu na klasične metode razgibavanja.

 

Terapeut prvo učini procjenu, mjerenja i testove te plan terapije, zatim odredi cilj zajedno sa pacijentom (npr smanjiti bol i povećati pokretljivost u ramenu). Potom kreće u tretman. Optimalno trajanje jednog  tretmana je 45-60minuta.

 

PNF koncept se najčešće primjenjuje kod svih povreda mišićno-koštanog sustava, odnosno kod ortopedskih i neuroloških oboljenja, za poboljšanje vitalnih funkcija (disanje, gutanje…),  rehabilitacije lica i dr.